ARTEFAKTY

Artefakt mięśniowy | Artefakt EKG | Artefakt wywołany przez głęboki stymulator mózgu | Artefakt wywołany mruganiem | Artefakt z elektrody

Artefakt mięśniowy

25-letni mężczyzna. Widoczny jest rytm alfa o częstotliwości 9-10 Hz, a w okolicach czołowych potencjały mięśniowe o wysokiej częstotliwości.

Artefakt EKG

53-letni mężczyzna. W większości odprowadzeń widoczne są rytmiczne, niskonapięciowe potencjały, występujące równoczasowo z zespołem QRS.

Artefakt wywołany przez głęboki stymulator mózgu

67-letni mężczyzna z chorobą Parkinsona po implantacji stymulatora. Widoczny jest ciągły artefakt o bardzo wysokiej częstotliwości, wywołany pracą stymulatora.

Artefakt wywołany mruganiem

62-letna kobieta. W kanałach obejmujących elektrody Fp1 i Fp2 widoczne są co 1-2 sekundy rytmiczne potencjały.

Artefakt z elektrody

50-letnia kobieta. W kanałach T6-02 i P4-02 widoczny jest artefakt ze wspólnej elektrody O2.