ARTEFAKTY

Artefakt EKG | Artefakt mięśniowy | Artefakty ruchowe podczas napadu psychogennego niepadaczkowego | Artefakt wywołany drżeniem | Artefakt wywołany mruganiem | Artefakt wywołany mruganiem | Artefakt wywołany przez głęboki stymulator mózgu | Artefakt wywołany szybkim mruganiem | Artefakt z elektrody

Artefakt EKG

53-letni mężczyzna. W większości odprowadzeń widoczne są rytmiczne, niskonapięciowe potencjały, występujące równoczasowo z zespołem QRS.

Artefakt mięśniowy

25-letni mężczyzna. Widoczny jest rytm alfa o częstotliwości 9-10 Hz, a w okolicach czołowych potencjały mięśniowe o wysokiej częstotliwości.

Artefakty ruchowe podczas napadu psychogennego niepadaczkowego

32-letni mężczyzna. We wszystkich odprowadzeniach widoczne są rytmiczne artefakty wywołane drżeniem ciała.

Artefakt wywołany drżeniem

51-letni mężczyzna. Rytmiczne fale 5-6 Hz dominujące w lewej okolicy skroniowej, artefakt widoczny jest tez w kanale EKG.

Artefakt wywołany mruganiem

62-letna kobieta. W kanałach obejmujących elektrody Fp1 i Fp2 widoczne są co 1-2 sekundy rytmiczne potencjały.

Artefakt wywołany mruganiem

43-letnia kobieta. W kanałach obejmujących elektrody Fp1 i Fp2 widoczne są rytmiczne potencjały o częstotliwości 2-3 Hz.

Artefakt wywołany przez głęboki stymulator mózgu

67-letni mężczyzna z chorobą Parkinsona po implantacji stymulatora. Widoczny jest ciągły artefakt o bardzo wysokiej częstotliwości, wywołany pracą stymulatora.

Artefakt wywołany szybkim mruganiem

25-letna kobieta. Po zamknięciu oczu, w kanałach obejmujących elektrody Fp1 i Fp2 widoczne rytmiczne potencjały o częstotliwości 10-12 Hz.

Artefakt z elektrody

50-letnia kobieta. W kanałach T6-02 i P4-02 widoczny jest artefakt ze wspólnej elektrody O2.