SEN

Zapis EEG w senności | 2. stadium snu NREM | Dodatnie grafoelementy ostre w okolicy potylicznej w czasie snu | Sen wolnofalowy | Odwrócona reakcja zatrzymania

Zapis EEG w senności

21-letni mężczyzna. Zanikanie fal alfa.

2. stadium snu NREM

19-letnia kobieta. Widoczne są fale wierzchołkowe z maksimum amplitudy w okolicach centralnych oraz wrzeciona snu. W odprowadzeniach potylicznych, widoczne są trójkątne fale o zaostrzonym rysunku, występujące w seriach (dodatnie grafoelementy ostre w okolicy potylicznej w czasie snu).

Dodatnie grafoelementy ostre w okolicy potylicznej w czasie snu (positive occipital sharp transients of sleep - POSTs)

19-letnia kobieta. W odprowadzeniach potylicznych zarejestrowano serie trójkątnych fal o zaostrzonym rysunku, o amplitudzie wyższej po stronie lewej. Widoczne są też wrzeciona snu.

Sen wolnofalowy

26-letnia kobieta. Dominują wysoko- i średnionapięciowe fale delta z nakładającymi się fragmentami wrzecion snu.

Odwrócona reakcja zatrzymania

26-letni mężczyzna. Widoczny jest fragment senności, po otwarciu oczu pojawiają się fale alfa.