WYŁADOWANIA OKRESOWE

Zapis EEG w chorobie Creutzfeldta-Jacoba | Okresowe zlateralizowane wyładowania padaczkokształtne | Okresowe zlateralizowane wyładowania padaczkokształtne

Zapis EEG w chorobie Creutzfeldta-Jacoba

68-letni mężczyzna z chorobą Creutzfeldta-Jacoba. We wszystkich odprowadzeniach widoczne są wyładowania średnionapięciowe fale trójfazowe, pojawiające się okresowo co 0,5 sekundy.

Okresowe zlateralizowane wyładowania padaczkokształtne (periodic lateralized epileptiform discharges - PLED)

83-letnia kobieta z padaczką poudarową, 2 dni po ustąpienia stanu padaczkowego drgawkowego. W odprowadzeniach lewostronnych widoczne są grupy fal ostrych i wolnych o amplitudzie do 80 μV , występujące co 1-2 sekundy.

Okresowe zlateralizowane wyładowania padaczkokształtne (periodic lateralized epileptiform discharges - PLED)

63-letni mężczyzna z udarem niedokrwiennym prawej półkuli mózgu. W odprowadzeniach prawostronnych widoczne są, okresowo występujące, grupy fal wolnych o ostrym rysunku.