ZAPIS EEG W PADACZCE

Fotowrażliwość typ IV wg Waltz’a | Napad nieświadomości | Napady nieświadomości | Ogniskowe fale ostre | Ogniskowe fale ostre | Stan padaczkowy ogniskowy | Uogólnione wyładowanie napadowe | Uogólnione wyładowanie napadowe we śnie

Fotowrażliwość typ IV wg Waltz’a

34-letnia kobieta z padaczką uogólnioną. Podczas fotostymulacji, przy częstotliwości błysków 18 Hz, pojawiają się uogólnione wyładowania wysokonapięciowych iglic i zespołów iglica/wieloiglica-fala wolna.

Napad nieświadomości

22-letnia kobieta z młodzieńczą padaczką nieświadomości. Napad nieświadomości – uogólnione , wysokonapięciowe wyładowania zespołów wieloiglica-fala wolna 3 Hz.

Napady nieświadomości

22-letnia kobieta z młodzieńczą padaczką nieświadomości. Napad nieświadomości w trakcie badanie EEG. Uogólnione, wysokonapięciowe wyładowania zespołów iglica/wieloiglica-fala wolna 3-3,5Hz. W trakcie napadu pacjentka otwarła oczy, nie spełniała poleceń, przerwała liczenie. Czułość zapisu 100µV/cm.

Ogniskowe fale ostre

38-letnia kobieta z padaczką lekooporną. Na tle obrazu senności, w lewej okolicy czołowo-skroniowej widoczne są fale ostre z następcza falą wolną, z odwrotnością faz pod elektrodą F7.

Ogniskowe fale ostre

34-letni mężczyzna z padaczką lekooporną. W senności, w prawej okolicy czołowo-skroniowej widoczne są fale ostre o amplitudzie do 90 μV.

Stan padaczkowy ogniskowy

54-letni mężczyzna po krwotoku podpajęczynówkowym z krwiakiem podtwardówkowym i zaklipsowaniu tętniaka tętnicy łączącej tylnej lewej. W odprowadzeniach czołowo-skroniowych po stronie lewej widoczne są ciągłe wyładowania fal ostrych i iglic o amplitudzie do 180 µV. Kliniczne obserwowano drgawki prawej połowy twarzy.

Uogólnione wyładowanie napadowe

18-letnia kobieta z padaczką nieświadomości. Podczas hiperwentylacji zarejestrowano uogólnione wyładowanie zespołów iglica-fala wolna 3 Hz.

Uogólnione wyładowania napadowe we śnie

23-letni mężczyzna z padaczką pierwotnie uogólnioną z napadami toniczno-klonicznymi. EEG w czuwaniu nie wykazało zmian napadowych. EEG po deprywacji snu- w 2 stadium snu NREM (widoczne wrzeciona snu i fale wierzchołkowe) zarejestrowano uogólnione wyładowania zespołów wieloiglica-fala wolna.