ZAPIS EEG W WYBRANYCH JEDNOSTKACH CHOROBOWYCH

Asystolia | Choroba Creutzfeldta Jacoba | Choroba Creutzfeldta Jacoba | Czynność szybka polekowa | Encefalopatia wątrobowa | Udar prawej półkuli mózgu | Zaburzenia rytmu serca

Asystolia

65-letnii mężczyzna z utratami przytomności. W kanale EKG widoczna jest asystolia trwająca 7 sekund.

Choroba Creutzfeldta Jacoba

81-letnia kobieta. Obustronne, synchroniczne zespoły dwu- i trójfazowych fal ostrych z falą wolną (ang. periodic sharp wave complexes – PSWCs.

Choroba Creutzfeldta Jacoba

74-letnia kobieta. Obustronne zespoły dwu- i trójfazowych fal ostrych z falą wolną, przeważające po stronie lewej.

Czynność szybka polekowa

25-letnia kobieta, przyjmująca klonazepam w dawce 6 mg/dobę. We wszystkich odprowadzeniach widoczna jest bardzo obfita, średnionapięciowa czynność szybka, często o układzie wrzecionowatym.

Encefalopatia wątrobowa

65-letni mężczyzna. Fale trójfazowe na tle zwolnionej czynności podstawowej.

Udar prawej półkuli mózgu

84-letnia kobieta. Fale delta 1-2 Hz dominujące w prawej okolicy czołowo-skroniowej.

Zaburzenia rytmu serca

30-letnia kobieta z omdleniami. W kanale EKG widoczne są skurcze dodatkowe.