ZAPIS EEG W WYBRANYCH JEDNOSTKACH CHOROBOWYCH

Czynność szybka polekowa | Asystolia

Czynność szybka polekowa

25-letnia kobieta, przyjmująca klonazepam w dawce 6 mg/dobę. We wszystkich odprowadzeniach widoczna jest bardzo obfita, średnionapięciowa czynność szybka, często o układzie wrzecionowatym.

Asystolia

65-letnii mężczyzna z utratami przytomności. W kanale EKG widoczna jest asystolia trwająca 7 sekund.