ZESPOŁY PADACZKOWE

Dziecięca padaczka nieświadomości | Młodzieńcza padaczka nieświadomości | Młodzieńcza padaczka miokloniczna | Padaczka z uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi

Dziecięca padaczka nieświadomości
(ang. Childhood Absence Epilepsy, CAE)

Opis:

 • należy do grupy idiopatycznych padaczek uogólnionych, uwarunkowanych genetycznie (idiopathic generalized epilepsies), wg nowej klasyfikacji ILAE: genetic generalized epilepsies
 • początek najczęściej - 5 - 7 (4-10) rż.
 • typy napadów:
  • napady nieświadomości, zwykle z głębokimi zaburzeniami świadomości, w większości przypadków z niewielkimi objawami klonicznymi, tonicznymi, atonicznymi, automatyzmami, objawami autonomicznymi, występują wiele razy w ciągu dnia
  • rzadko, z reguły w okresie dojrzewania, mogą się pojawić napady toniczno-kloniczne

EEG:

 • prawidłowa czynność podstawowa
 • może występować potyliczna przerywana rytmiczna czynność delta (occipital intermittent rhythmic delta activity, OIRDA) – 1/3 pacjentów
 • wyładowania napadowe: obustronne, synchroniczne, symetryczne zespoły iglica-fala wolna 3 Hz (2,5-4), najbardziej wyrażone w okolicy czołowo-centralnej , częstotliwość jest zwykle wyższa na początku wyładowania, czas trwania 4-30 sekund (najczęściej 7-17 sekund)
 • napady nieświadomości są prowokowane przez prawidłowo wykonaną hiperwentylację

Młodzieńcza padaczka nieświadomości
(ang. Juvenile Absence Epilepsy, JAE)

Opis:

 • należy do grupy idiopatycznych padaczek uogólnionych, uwarunkowanych genetycznie (idiopathic generalized epilepsies), wg nowej klasyfikacji ILAE: genetic generalized epilepsies
 • początek najczęściej - 9 - 13 (7-17) rż.
 • typy napadów:
  • 100 % pacjentów - napady nieświadomości: trwają kilka do 30 sekund, występują z reguły 1-10 razy na dobę, mogą im towarzyszyć automatyzmy
  • 80% pacjentów - rzadkie napady toniczno-kloniczne
  • 15-20% pacjentów – rzadkie mioklonie
 • jest chorobą całego życia, napady są dobrze kontrolowane u 70-80% pacjentów. Z wiekiem, zwłaszcza po 40 rż, napady nieświadomości stają się rzadsze, towarzyszą im płytsze zaburzenia świadomości

EEG:

 • prawidłowa czynność podstawowa
 • może występować potyliczne przerywana rytmiczna czynność delta, occipital intermittent rhythmic delta activity (OIRDA)
 • w zapisie międzynapadowym oraz w czasie napadu nieświadomości występują uogólnione wyładowania zespołów iglica–fala wolna oraz wieloiglica–fala wolna o amplitudzie wyższej w odprowadzeniach czołowych. Częstotliwość zespołów wynosi najczęściej 3,5-6 Hz. Na ogół jest większa na początku wyładowania (4-5 Hz)
 • uogólnione wyładowania zespołów iglica-wieloiglica- fala wolna są nasilane przez deprywację snu i sen, we śnie mogą ulegać fragmentacji
 • u wielu pacjentów obserwuje się nieprawidłowości ogniskowe (fale wolne, fale ostre lub iglice), które występują niezależnie od wyładowań uogólnionych lub poprzedzają asymetryczne wyładowania uogólnione. Wyładowania zespołów iglica/wieloiglica-fala wolna i kliniczne napady nieświadomości są prowokowane przez hiperwentylację

Młodzieńcza padaczka miokloniczna (zespół Janza)
(ang. Juvenile Myoclonic Epilepsy, JME)

Opis:

 • należy do grupy idiopatycznych padaczek uogólnionych, uwarunkowanych genetycznie (idiopathic generalized epilepsies), wg nowej klasyfikacji ILAE: genetic generalized epilepsies
 • początek najczęściej - 8 - 25 rż.
 • typy napadów:
  • 100% pacjentów – napady miokloniczne- występują z reguły rano po obudzeniu (mogą pojawiać się też w nocy lub niezależnie od pory dnia), charakteryzują się nagłymi, nieregularnymi i nierytmicznymi zrywaniami kończyn, zwłaszcza górnych, mogą poprzedzać napad toniczno-kloniczny. Pacjenci upuszczają trzymane w dłoniach przedmioty, niekiedy mioklonie mogą prowadzić do upadku (z zachowana świadomością)
  • > 90 % pacjentów - napady toniczno-kloniczne głownie po obudzeniu, ale mogą pojawiać się też w nocy lub niezależnie od pory dnia
  • 30% pacjentów - typowe napady nieświadomości (krótkie, z niezbyt głębokimi zaburzeniami świadomości, o niewielkiej częstości)

EEG:

 • prawidłowa czynność podstawowa
 • międzynapadowo występują uogólnione wyładowania zespołów iglica/wieloiglica-fala wolna 3,5-6 Hz, w 1/3 przypadków fragmentowane wyładowania występują ogniskowo lub wieloogniskowo
 • w 1/3 przypadków w trakcie fotostymulacji występuje odpowiedź fotonapadowa, kliniczna fotowrażliwość dotyczy 10% pacjentów
 • uogólnione wyładowania zespołów iglica-wieloiglica- fala wolna i kliniczne napady nieświadomości mogą być prowokowane przez hiperwentylację
 • uogólnione wyładowania zespołów iglica-wieloiglica- fala wolna są nasilane przez deprywację snu i sen, we śnie mogą ulegać fragmentacji
 • napad miokloniczny - uogólnione wyładowanie zespołu wieloiglica-fala wolna
 • napad nieświadomości - uogólnione, szybkie wyładowania zespołów iglica/wieloiglica-fala wolna 3,5-6 Hz
 • napady toniczno-kloniczne – zapis często pokryty artefaktami, faza toniczna-uogólnione szybkie, rytmiczne iglice, klonie- wyładowania iglic z następczą falą wolną, po napadzie – nieregularna czynność wolna

Padaczka z uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi
(ang. Epilepsy with Generalized Tonic-Clonic Seizures Alone)

Opis:

 • należy do grupy idiopatycznych padaczek uogólnionych, uwarunkowanych genetycznie (idiopathic generalized epilepsies), wg nowej klasyfikacji ILAE: genetic generalized epilepsies.
 • początek najczęściej - 11-23 (5-40) rż.
 • typy napadów:
  • napady toniczno-kloniczne, zwykle występują rano, po obudzeniu często prowokowane przez deprywację snu
  • jest chorobą całego życia

EEG:

 • prawidłowa czynność podstawowa
 • w zapisie międzynapadowym oraz występują uogólnione wyładowania zespołów iglica–fala wolna oraz wieloiglica–fala wolna, u połowy pacjentów występują jedynie we śnie
 • uogólnione wyładowania zespołów iglica/wieloiglica-fala wolna są nasilane przez deprywację snu i sen, we śnie mogą ulegać fragmentacji
 • u niektórych pacjentów w trakcie fotostymulacji występuje odpowiedź fotonapadowa
 • fragmentowane wyładowania zespołów iglica/wieloiglica-fala mogą przypominać wyładowania ogniskowe lub wieloogniskowe
 • napady toniczno-kloniczne – zapis często pokryty artefaktami, faza toniczna-uogólnione szybkie, rytmiczne iglice, klonie- wyładowania iglic z następczą falą wolną, po napadzie – nieregularna czynność wolna