NAPADY PADACZKOWE

Napad nieświadomości | Napad ogniskowy | Napad ogniskowy | Napad ogniskowy | Napad toniczny

Napad nieświadomości

19-letnia kobieta z młodzieńczą padaczką nieświadomości. Na tle prawidłowej czynności podstawowej (rytm alfa 10 Hz) jednoczasowo rozpoczyna się uogólnione wyładowanie synchronicznych zespołów iglica-fala wolna i wieloiglica-fala wolna o częstotliwości 4 Hz na początku napadu, zmniejszającej się pod koniec wyładowania do 2,5 Hz i amplitudzie do 300 µV. Wyładowanie trwało 11 sekund.

Napad ogniskowy

70-letni mężczyzna po przebytym ropniu prawej półkuli mózgu. W prawej okolicy skroniowej, z propagacją na stronę lewą, widoczne są rytmiczne fale ostre o amplitudzie do 100 µV.

Napad ogniskowy

85-letnia kobieta z udarem lewej półkuli mózgu. W lewej okolicy przystrzałkowej widoczne są co około 1 sekundę średnionapięciowe fale ostre. Klinicznie obserwowano drgawki prawej kończyny górnej, synchroniczne z wyładowaniami napadowymi.

Napad ogniskowy


55-letni mężczyzna. Napad ogniskowy w okolicy tylnoskroniowo-potylicznej, trwający ok 20 sek. Napad elektrograficzny, pacjent nieprzytomny, nie obserwowano objawów klinicznych.

Napad toniczny

28-letnia kobieta z zespołem Lennox-Gastaut. W senności, we wszystkich odprowadzeniach, widoczna jest seria iglic. Klinicznie obserwowano napad toniczny: otwarcie oczu, zwrot gałek ocznych ku górze, odgięcie głowy do tyłu.