ATLAS ELEKTROENCEFALOGRAFII


Atlas elektroencefalografii to unikatowa pozycja na polskim rynku wydawnictw medycznych, zawierająca 300 starannie wybranych zapisów EEG, zarejestrowanych według współczesnych standardów diagnostycznych.

Zobacz PDF » Kup teraz »

Bogata kolekcja prawidłowych elektroencefalogramów oraz artefaktów będzie przydatna lekarzom rozpoczynającym naukę w pracowniach EEG.

Zapisy EEG pacjentów z rzadkimi chorobami neurologicznymi i ogólnoustrojowymi pozwolą pogłębić wiedzę doświadczonym neurofizjologom i technikom EEG.

Elektroencefalogramy wykonywane podczas planowej diagnostyki u pacjentów z różnymi rodzajami napadów padaczkowych oraz innymi chorobami neurologicznymi będą pomocne w codziennej praktyce klinicznej neurologów i lekarzy specjalizujących się w neurologii, ale także psychiatrów, psychologów i pedagogów.

Liczne zapisy EEG wykonane u pacjentów w stanie zagrożenia życia ułatwią postawienie diagnozy na oddziałach intensywnej opieki medycznej.


Spis treści

Przedmowa   7
Podziękowania   9
 1. Wstęp   11
 2. Prawidłowe wzory i odmiany zapisu EEG   27
 3. Senność i sen   83
 4. Artefakty   113
 5. Ogniskowa i uogólniona czynność wolna   171
 6. Zapis EEG w padaczce   193
  • Wyładowania międzypadaczkowe   219
  • Napady padaczkowe   219
  • Stan padaczkowy 267
 7. Wyładowania okresowe   287
 8. Zapis EEG w wybranych jednostkach chorobowych   30
Piśmiennictwo   339
Indeks rzeczowy   342
Dr hab. med. Magdalena Bosak od wielu lat pracuje w Katedrze Neurologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum i w Klinice Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie prowadzi Pracownię Elektroencefalografii i Poradnię Przeciwpadaczkową. Jej zainteresowania naukowe obejmują zaburzenia psychiczne u pacjentów z padaczką, reakcje uczuleniowe na leki przeciwpadaczkowe oraz zastosowanie EEG w diagnostyce zaburzeń świadomości. Swoją wiedzę z zakresu elektroencefalografii i padaczki poszerza podczas licznych kursów i staży w polskich oraz zagranicznych ośrodkach epileptologicznych.